Sunday, February 03, 2008

لسه فاكر كان زمان ، كان زمااااان


الذكرى الـ 33 لرحيل أم كلثوم
فبراير 1975
,,,

No comments: